Kонтакт

КОНТАКТ:

Центр обслуживания инвестора / Центр Обслуживания Инвестора и Экспортера
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok

coi@wrotapodlasia.pl
coie@wrotapodlasia.pl

Osoba nadzorująca COI/COIE:
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej 
Tel. +48 85 66 54 990

MARIUSZ DĄBROWSKI
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej 
Tel. +48 85 66 54 272, mariusz.dabrowski@wrotapodlasia.pl

 

Zespół Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej:

Jakub Gąsowski
 Centrum Obsługi Inwestora
Tel: +48 85 66 54 986, jakub.gasowski@wrotapodlasia.pl

Katarzyna Krutul
Centrum Obsługi Inwestora
Tel: +48 85 66 54 985, katarzyna.krutul@wrotapodlasia.pl

Ewa Januszewska
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – Ekspert pro-biz
Tel.+48 85 66 54 653, ewa.januszewska@wrotapodlasia.pl

Joanna Skorulska-Leonowicz
 Centrum Obsługi Inwestora
Tel: +48 85 66 54 985, joanna.skorulska@wrotapodlasia.pl

Piotr Szutkiewicz
 Centrum Obsługi Inwestora
Tel: +48 85 66 54 495, piotr.szutkiewicz@wrotapodlasia.pl

Agnieszka Wirkowska
 
Centrum Obsługi Inwestora
Tel: +48 85 66 54 987, agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl

Piotr Dębowski
 Centrum Obsługi Inwestora
Tel: +48 85 66 54 495, piotr.debowski@wrotapodlasia.pl

Хотим поинформировать, что служим Вам помощью от понедельника
до пятницы с 7:30 до 15:30

Июнь 2020