Aktualności

Browar Dojlidy liderem bezpieczeństwa pracy na Podlasiu

Białostocki Browar Dojlidy został laureatem głównych nagród na Podlasiu w XXIV edycji konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Dla Browaru Dojlidy I miejsce na Podlasiu to kolejne wyróżnienie w konkursie. Pierwszy raz został uhonorowany nagrodą główną w kategorii „zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych” w 2013 r. W tym roku przystąpił do etapu regionalnego po kilku latach […]

czytaj dalej

22 miliony złotych na pomoc dla nowych firm

Zarząd Województwa przyznał takie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na pomoc w powstawaniu i rozwoju firm. Dotacje otrzyma 12 operatorów, za pośrednictwem których pomoc trafi do przyszłych przedsiębiorców: poprzez szkolenia, doradztwo, dotacje inwestycyjne czy wsparcie pomostowe. Wzięli oni udział w konkursie z działania 2.3   (Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych). W konkursie region […]

czytaj dalej

Podlaskie doświadczenia klastrowe – kolejny dzień wizyty uczestników programu „Most” z Białorusi

W województwie podlaskim gościmy delegację programu „Most” z Białorusi (przedstawiciele władz państwowych, administracji i środowisk biznesowych), poznającą specyfikę inicjatyw klastrowych na przykładzie doświadczeń klastrów w naszym województwie. Podczas spotkania zorganizowanego 7 grudnia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego gościom zaprezentowane zostały podstawy funkcjonowania oraz zasady wsparcia inicjatyw klastrowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Białorusini […]

czytaj dalej

Konferencja na PB rozpoczęła wspólny projekt 7 krajów nadbałtyckich GoSmart BSR

W środę 6 kwietnia obyła się na Politechnice Białostockiej konferencja oficjalnie inaugurującą projekt “Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej – GoSmart BSR”. W konferencji uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, rektor Politechniki Białostockiej Lech Dzienis, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk. – Rozpoczynamy program, który łączy się z […]

czytaj dalej

Wiadomości gospodarcze z Litwy Nr 47/2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie na podstawie litewskiej prasy ekonomicznej przygotował Nr 47/2017 (20 – 26.11.2017) wiadomości gospodarczych z Litwy. MAKROEKONOMIA PKB w przekroju na regiony Wartość wytworzonego w 2016 r. w regionie wileńskim PKB wyniosła 16,079 mld EUR, co stanowiło 41,6 % ogólnej wartości PKB Litwy. Wartość PKB wytworzonego w […]

czytaj dalej

Spółka Cynkomet z Czarnej Białostockiej z certyfikatem na sprzedaż swoich maszyn na rynkach wschodnich

Dzięki uzyskaniu certyfikatu umożliwiający sprzedaż maszyn rolniczych pod własną marką w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, firma liczy na ponad 25-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Maszyny Cynkometu były sprzedawane za wschodnią granicą  już w latach 90. Certyfikat uprawniający do sprzedaży produktów w krajach WNP pozwoli spółce na odbudowę pozycji na rynkach rosyjskojęzycznych, nawiązanie nowych kontaktów […]

czytaj dalej

Gala Agrobiznesu RP 2017 i spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Gala Finałowa dwudziestej siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiebiorca RP 2017. Wśród laureatów znaleźli się właściciele podlaskiej firmy TRANS-ROL Grażyna i Andrzej Remisiewicz Konkurs ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw wyróżniających się na wielu płaszczyznach, w tym w edukacyjnej, etycznej, biznesowej i społecznej. Kandydatów do tytułów rekomendują parlamentarzyści, […]

czytaj dalej

Prace na lotnisku w Białymstoku już się zaczęły, pierwsza umowa na dofinansowanie z województwa też podpisana

Marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali dzisiaj (5 grudnia) umowę z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim na dofinansowanie lotniska w Białymstoku. Na razie, ta pierwsza, opiewa na 100 tys. zł. Właściwa kwota dofinansowania na 16 mln zł, jakie samorząd województwa postanowił przekazać na ten cel, zostanie przekazana w 2018 roku, już po przyjęciu budżetu województwa. […]

czytaj dalej

O kobietach w branży technologicznej, czyli grudniowe spotkanie Geek Girls Carrots Białystok

Geek Girls Carrots Białystok to społeczność kobiet związanych z branżą IT. Karotki organizują cykliczne spotkania, które służą wymianie wiedzy, edukacji i networkingowi. Najbliższe otwarte spotkanie odbędzie się 13 grudnia o 18:00 w Famie. Najbliższe, grudniowe spotkanie społeczności Geek Girls Carrots to powrót do korzeni – czyli do tematów stricte technologicznych w kobiecym wydaniu. Wystąpią na […]

czytaj dalej