Postępowania publiczne

Zapytanie ofertowe Nr 2/COIE/2017 dot. usług logistycznych

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Astany/Kazachstan oraz rezerwację i zakup trzech noclegów w Astanie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szczegóły oferty oraz formularz w załączeniu. Zapytanie ofertowe nr 2_COIE_2017 Formularz ofertowy _Astana Projekt umowy_logistyczne Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form: osobiście lub pocztą […]

czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Zapytania ofertowego nr 1/COIE/2017

Działając na podstawie zapisów Zapytania ofertowego nr 1/COIE/2017  z dnia 10.05.2017 r., którego przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i noclegów do Astany, pkt. VII. Istotne postanowienia przyszłej umowy pkt. 3., informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione przez Zamawiającego, z powodu braku załączonego do Zapytania ofertowego projektu Umowy. Informacja o […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/COIE/2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Astany/Kazachstan oraz rezerwację i zakup noclegów w Astanie  dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej: Zapytanie ofertowe nr 1_COIE_2017 Formularz ofertowy _Astana Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form: osobiście lub pocztą tradycyjną, oferta w […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/COI – świadczenie specjalistycznych usług doradczych

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych usług doradczych dotyczących opracowania dokumentu pn. „Długofalowa Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”. Do zadań eksperta zewnętrznego należeć będzie w szczególności: Opiniowanie i doradztwo w zakresie opracowania dokumentu pn. „Długofalowa Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”, w tym bezpośredni udział w spotkaniach […]

czytaj dalej

Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. „Kompleksowa organizacja w II półroczu 2016 r. wydarzeń promujących potencjał gospodarczy i eksportowy Województwa Podlaskiego” – zapytanie ofertowe nr 2/COI/2016

W związku ze złożeniem rezygnacji z realizacji zamówienia przez firmę CristalTravelnet Sp. z o.o. z siedzibą z Ełku oraz wykluczeniem z postępowania oferty firmy Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ustalono, że aktualnie najkorzystniejszą ofertę cenową złożył wykonawca: Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku. Powołując się na zapisy Zapytania ofertowego nr 2/COI/2016 z dnia 29.07.2016 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 4/COI/2016 z dnia 14 września 2016 r. – tłumaczenie przysięgłe umowy BSR

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenie przysięgłe umowy z języka angielskiego na język polski dotyczącej uczestnictwa Województwa Podlaskiego w latach 2016-2019 w realizacji projektu pn. North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) w ramach Programu Transnarodowej Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – BSR). Usługa tłumaczenia obejmuje 1 umowę […]

czytaj dalej

!!! UWAGA !!!! Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/COI/2016 z dnia 9 września 2016r.

Szanowni Państwo, z uwagi na brak uszczegółowienia ilości znaków ze spacjami przedmiotowej umowy, co uniemożliwia dokonanie przez potencjalnego oferenta wyceny kosztu jednostkowego zlecenia, a tym samym zapewnienia porównywalności wszystkich ofert w ramach „zapytania ofertowego nr 4/COI/2016 z dnia 9 września 2016r. na tłumaczenie przysięgłe umowy z języka angielskiego na język polski dotyczącej uczestnictwa Województwa Podlaskiego […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 4/COI/2016 tłumaczenie umowy BSR

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenie przysięgłe umowy z języka angielskiego na język polski dotyczącej uczestnictwa Województwa Podlaskiego w latach 2016-2019 w realizacji projektu pn. North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) w ramach Programu Transnarodowej Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – BSR). Usługa tłumaczenia obejmuje 1 […]

czytaj dalej