Postępowania publiczne

Zapytanie ofertowe Nr 3/COIE/2017 dot. zapewnienia usługi logistyczno-organizacyjnej na terenie Astany

Szanowni Państwo, UWAGA! W związku z otrzymanymi wczoraj (19.07.2017 r.) pytaniami do Zapytania ofertowego nr 3/COIE/2017 od jednej z zainteresowanych firm, Zamawiający upublicznia pytania oraz odpowiedzi poniżej: Odpowiedź na pytania firmy dot. zapytania ofertowego nr 3_COIE_2017 Ponadto: W przypadku tłumaczenia symultanicznego wystarczy obecność  tłumacza w czasie spotkań i bieżące tłumaczenie wypowiedzi uczestników spotkań, nie jest […]

czytaj dalej

Informacja o wyborze Wykonawcy – najem pomieszczeń na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2017 r.”

Szanowni Państwo, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy do zapewnienia usługi najmu pomieszczeń na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2017 r.” tj.: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 W załączeniu Informacja o Wyborze Wykonawcy

czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/COIE/2017

Informujemy, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie usługi dotyczącej rezerwacji i zakupu biletów lotniczych do Astany w Kazachstanie oraz zapewnienia noclegów dla pracowników UMWP biorących udział w Światowej Wystawie Astana EXPO 2017 w Kazachstanie, najlepszą ofertę złożyła firma Attis s.c. z siedzibą w Warszawie.

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 2/COIE/2017 dot. usług logistycznych

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Astany/Kazachstan oraz rezerwację i zakup trzech noclegów w Astanie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szczegóły oferty oraz formularz w załączeniu. Zapytanie ofertowe nr 2_COIE_2017 Formularz ofertowy _Astana Projekt umowy_logistyczne Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form: osobiście lub pocztą […]

czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Zapytania ofertowego nr 1/COIE/2017

Działając na podstawie zapisów Zapytania ofertowego nr 1/COIE/2017  z dnia 10.05.2017 r., którego przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i noclegów do Astany, pkt. VII. Istotne postanowienia przyszłej umowy pkt. 3., informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione przez Zamawiającego, z powodu braku załączonego do Zapytania ofertowego projektu Umowy. Informacja o […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/COIE/2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Astany/Kazachstan oraz rezerwację i zakup noclegów w Astanie  dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej: Zapytanie ofertowe nr 1_COIE_2017 Formularz ofertowy _Astana Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form: osobiście lub pocztą tradycyjną, oferta w […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/COI – świadczenie specjalistycznych usług doradczych

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych usług doradczych dotyczących opracowania dokumentu pn. „Długofalowa Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”. Do zadań eksperta zewnętrznego należeć będzie w szczególności: Opiniowanie i doradztwo w zakresie opracowania dokumentu pn. „Długofalowa Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”, w tym bezpośredni udział w spotkaniach […]

czytaj dalej

Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. „Kompleksowa organizacja w II półroczu 2016 r. wydarzeń promujących potencjał gospodarczy i eksportowy Województwa Podlaskiego” – zapytanie ofertowe nr 2/COI/2016

W związku ze złożeniem rezygnacji z realizacji zamówienia przez firmę CristalTravelnet Sp. z o.o. z siedzibą z Ełku oraz wykluczeniem z postępowania oferty firmy Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ustalono, że aktualnie najkorzystniejszą ofertę cenową złożył wykonawca: Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku. Powołując się na zapisy Zapytania ofertowego nr 2/COI/2016 z dnia 29.07.2016 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 4/COI/2016 z dnia 14 września 2016 r. – tłumaczenie przysięgłe umowy BSR

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenie przysięgłe umowy z języka angielskiego na język polski dotyczącej uczestnictwa Województwa Podlaskiego w latach 2016-2019 w realizacji projektu pn. North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) w ramach Programu Transnarodowej Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – BSR). Usługa tłumaczenia obejmuje 1 umowę […]

czytaj dalej