Postępowania publiczne

Zapytanie ofertowe nr 4/COI/2016 tłumaczenie umowy BSR

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenie przysięgłe umowy z języka angielskiego na język polski dotyczącej uczestnictwa Województwa Podlaskiego w latach 2016-2019 w realizacji projektu pn. North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) w ramach Programu Transnarodowej Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – BSR). Usługa tłumaczenia obejmuje 1 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 3/COI/2016 Zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego, sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, sprzętu multimedialnego i tłumaczenia oraz obsługi techniczno – sprzętowej na potrzeby organizacji Wschodniego Kongresu Gospodarczego- Białystok 2016”

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie zaprasza  do składania ofert na realizację poniższego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie poniżej wymienionych usług na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2016”, który odbędzie się w dniach 22-23 września 2016 r. w Białymstoku. 1. zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na język polski/z języka polskiego na język angielski oraz […]

czytaj dalej

!!! UWAGA !!! Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 2/COI/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Informuję, iż Zamawiający wydłużył termin składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 2/COI/2016 z dnia 29 lipca 2016r. na kompleksową organizację w II półroczu 2016 r. wydarzeń promujących potencjał gospodarczy i eksportowy Województwa Podlaskiego do dnia 8 sierpnia 2016 r. godz. 8:30. Informacja w załączeniu: !!! UWAGA !!! Informacja_wydłużenie terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 2_COI_2016 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 2/COI/2016 dot. kompleksowej organizacji wydarzeń promujących potencjał gospodarczy i eksportowy Województwa Podlaskiego

Szanowni Państwo,   Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację w II półroczu 2016 r. następujących wydarzeń promujących potencjał gospodarczy i eksportowy Województwa Podlaskiego: a)      3 spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wybranych rynkach zagranicznych, proponowane rynki: białoruski, bułgarski, afrykański (II półrocze 2016r.) b)      Przyjazdowej wizyty studyjnej […]

czytaj dalej

Informacja o wyborze Wykonawcy do zapewnienia usługi najmu pomieszczeń na potrzeby organizacji tegorocznego „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Partnerstwa dla rozwoju”.

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku dokonał wyboru Wykonawcy do zapewnienia usługi najmu pomieszczeń na potrzeby organizacji tegorocznego „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Partnerstwa dla rozwoju.” tj. Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Informacja o wyborze Wykonawcy w załączeniu: Informacja o wyborze Wykonawcy_najem Opery_WKG 2016

czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 1/COI/2016 na zorganizowanie dwóch seminariów szkoleniowych dla JST z województwa podlaskiego w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora w oparciu o rynek azjatycki i skandynawski

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w ramach zapytania ofertowego Nr 1/COI/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. na zorganizowanie dwóch seminariów szkoleniowych dla JST z województwa podlaskiego w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora w oparciu o rynek azjatycki i skandynawski najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: Mieczysław Bąk-Jarpol Enterprise z Warszawy.

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/COI/2016 dotyczące zorganizowanie dwóch seminariów szkoleniowych dla JST z województwa podlaskiego w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora z rynku azjatyckiego i skandynawskiego.

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie dwóch seminariów szkoleniowych dla JST z województwa podlaskiego w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora z rynku azjatyckiego i skandynawskiego. Zakłada się realizację 2 seminariów szkoleniowych w okresie od lipca do września 2016 r. Dokładna data każdego spotkania musi zostać ustalona w porozumieniu z Zamawiającym. Celem seminariów […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 6/COI/2015 z dnia 04.09.2015 r. na zapewnienie noclegów na potrzeby Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2015

Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w dniach 23-25 września 2015 r. łącznie 100 noclegów   (ze śniadaniami) w pokojach jednoosobowych, w hotelach o kategorii minimum trzy gwiazdki, w […]

czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6/COI/2015 z dnia 03 września 2015 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania Działając na podstawie zapisów pkt. IV „Pozostałe postanowienia dodatkowe” ust. 3 „Zapytania ofertowego nr 6/COI/2015” z dnia 03 września 2015 r. dotyczącego zapewnienia noclegów na potrzeby Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2015 organizowanego w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój […]

czytaj dalej