Postępowania publiczne

Zapytanie ofertowe nr 8.2/COI/2014 – kompleksowa organizacja seminarium połączonego z warsztatami dla Partnerów projektu pn. “Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i obsługi seminarium połączonego z warsztatami dla Partnerów projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” realizowanego w […]

czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 8/COI/2014

Działając na podstawie zapisów pkt. VII „Pozostałe informacje” ust. 2 „Zapytania ofertowego nr 8/COI/2014” z dnia 03 listopada 2014 r. dotyczącego kompleksowej usługi przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i obsługi seminarium szkoleniowego połączonego z warsztatami dla Partnerów projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 informuję, […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 8/COI/2014 – kompleksowa organizacja seminarium szkoleniowego połączonego z warsztatami dla Partnerów projektu pn. “Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i obsługi seminarium szkoleniowego połączonego z warsztatami dla Partnerów projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 7/COIE/2014 na realizację usługi polegającej na kompleksowej organizacji konferencji biznesowej o charakterze eksportowo-inwestycyjnym dla województwa podlaskiego

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z województwa podlaskiego zaprasza do złożenia oferty:  na realizację usługi polegającej na kompleksowej organizacji konferencji biznesowej o charakterze eksportowo-inwestycyjnym dla województwa podlaskiego  w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1. Celem konferencji jest przekazanie aktualnych […]

czytaj dalej

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego dot. opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z terenu województwa podlaskiego

Szanowni Państwo, W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 03.10.2014 r. na opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z terenu województwa podlaskiego, niezbędnej do świadczenia usług informacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE”, współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, […]

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie analizy dot. potencjału eksportowego podlaskich przedsiębiorstw

Województwo Podlaskie w związku z realizacją projektu systemowego „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Poddziałanie 6.2.1, zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: Opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z terenu województwa podlaskiego  w ramach realizacji projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą „Sieć Centrów […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2014/COI

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest druk 5000 szt. (1000 szt. w polskiej wersji językowej, 4000 szt. w angielskiej wersji językowej) publikacji (ulotek) promujących gospodarczo Województwo Podlaskie oraz ich dostawa […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014/COI – II

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi cateringowej na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2014 r.”, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2014 r. w […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014/COI

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest : 1)        zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na język polski/z języka polskiego na język angielski oraz z języka rosyjskiego na język polski/z […]

czytaj dalej