Postępowania publiczne

zapytanie ofertowe na usługę polegającą na kompleksowej organizacji czterech spotkań informacyjnych w zakersie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego

Województwo Podlaskie w związku z realizacją projektu systemowego „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE” w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: Kompleksowa organizacja czterech spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014/COI

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi cateringowej na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2014 r.”, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2014 r. w […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/COIE/2014

Województwo Podlaskie w związku z realizacją projektu systemowego „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE” w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: Zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji naukowych niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych: pro-eksport i pro-biz w ramach realizacji projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/COIE/2014

Województwo Podlaskie w związku z realizacją projektu systemowego „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE” w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na organizacji spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców w II kwartale 2014 roku. Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/COIE/2014

Województwo Podlaskie w związku z realizacją projektu systemowego „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE” w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na organizacji spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców w II kwartale 2014 roku. Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014/COI

  Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i produkcja publikacji multimedialnej pod postacią filmu bezpośrednio ukierunkowanego na promocję gospodarczą Województwa Podlaskiego przygotowanego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego scenariusza. […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/COI

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie prezentacji multimedialnej w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej i niemieckiej dotyczącej promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego obejmujące: – wykonanie (stworzenie projektu, zbudowanie struktury i zaprogramowanie) prezentacji multimedialnej w czterech […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 2/2014/COI

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest zainteresowane zleceniem wykonania panoram sferycznych Województwa Podlaskiego w celu uzyskania realistycznego efektu widzenia przestrzeni terenów inwestycyjnych dla potencjalnego inwestora. Zamówienie dotyczy stworzenia aplikacji internetowej polegającej na wykonaniu połączonych ze sobą maksymalnie 20 panoram sferycznych […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/COI

Województwo Podlaskie jako partner projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest zainteresowane zleceniem wykonania ekspertyzy, której celem jest poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez Zamawiającego w zakresie promocji gospodarczej Województwa oraz poprawa wizerunku regionu jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania. Ekspertyza dotyczy oceny skuteczności działań […]

czytaj dalej