dot. Zapytania ofertowego nr 4/COIE/2017 na kompleksową organizację trzech spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z woj. podlaskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na udzielenie zamówienia na kompleksową organizację trzech spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wskazanych rynkach zagranicznych, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-001 Białystok.

Dziękujemy za złożenie ofert.