Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów promocyjnych z logotypem Województwa Podlaskiego

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie realizacji zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych z logotypem Województwa Podlaskiego, na podstawie złożonych ofert ustalono, że ofertę spełniającą wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 4/2017/COI z dnia 8 sierpnia 2017 roku złożyła firma Arubis s.c. Magdalena i Karol Brzostowscy, 15-370 Białystok, ul. Gen. J. Bema 102.