Konkurs “Grunt na medal”

Szanowni Państwo,grunt na medal 2018

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2018 organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

Celem tego przedsięwzięcia, realizowanego w cyklu dwuletnim, jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w każdym z województw. Korzyści wynikające z uzyskania tytułu „Grunt na medal” to m.in. zwiększenie szansy na pozyskanie inwestora dzięki preferencyjnemu wskazaniu zwycięskich terenów przez PAIH i urzędy marszałkowskie przy proponowaniu lokalizacji inwestorom oraz promocja zwycięzców konkursu na forum międzynarodowym, prowadzonej przez PAIH i zarządy województw.

Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora, działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, zgodnie z przyjętym harmonogramem do 4 czerwca br. czeka na zgłoszenia terenów do konkursu, przysyłane na adres: coi@wrotapodlasia.pl

Z udziału w konkursie wykluczone są tereny Specjalnych Stref EkonomicznychParków Przemysłowych i Technologicznych oraz tereny, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu Grunt na Medal. Tereny inwestycyjne mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie przez starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin, w których są one zlokalizowane.  Zgłaszane tereny mogą stanowić własność starostwa lub gminy bądź mieć inny, ale prawnie uregulowany status własnościowy – niezbędne jest wówczas oświadczenie właściciela prywatnego. Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny niezabudowane przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegóły konkursu w załączeniu:

Grunt na Medal 2018_Zał.1_Parametry terenu

Grunt na Medal 2018_Zał.2_Oświadczenie właściciela prywatnego

Grunt na Medal 2018_Zał.2a_Oświadczenie właściciela prywatnego_instytucje państwowe

Grunt na medal 2018_Zał.3_Formularz zgloszeniowy

Grunt na medal 2018_Zał.4_formatka opisu oferty

Grunt na Medal 2018_ Zał.5_wzór opisu gminy

Grunt na Medal 2018_Zał.6_Lista z adresami COI

Grunt na Medal 2018_Zał.7_założenia prezentacji gminy podczas audytu Grunt na Medal_Regulamin 2018

Ze strony Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora dodatkowych informacji udzielają:

Wojciech Kwiatkowski – tel. (85) 66 54 495, e-mail: wojciech.kwiatkowski@wrotapodlasia.pl

Anna Jurgilewicz – tel. (85) 66 54 495, e-mail: anna.jurgilewicz@wrotapodlasia.pl

Serdecznie zapraszamy!