Konkurs “Grunt na medal”

Szanowni Państwo,Logo_sam medal PL_4.04.2016r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2016 organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałków Województw.

Celem konkursy jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.

Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowe możliwości pozyskania znaczących inwestorów.

Pragniemy aby w konkursie wzięło udział jak najwięcej gmin, dlatego prosimy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ, Centrum Obsługi Inwestora naszego województwa oraz Urząd Marszałkowski lokalizacji zagranicznym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Udział w konkursie stanowi znakomitą okazję dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez JST upływa z dniem 20 maja br.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

W załączeniu znajdą Państwo pismo od Marszałka Województwa Podlaskiego zapraszające do udziału w konkursie, pismo od Prezesa PAIiIZ, regulamin konkursu, a także komplet załączników do regulaminu konkursu (nr 1, nr 2, nr 2a, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7).

Zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego_Konkurs GnM

Pismo do jst od Prezesa PAIiIZ

Grunt na medal_Regulamin 2016_10.05.2016

Grunt na medal 2016-Zał.1-Parametry terenu

Grunt na Medal 2016_Zał.2_Oświadczenie właściciela prywatnego

Grunt na Medal 2016_Zał.2a_Oświadczenie właściciela prywatnego

Grunt na medal 2016-Zał.3-Formularz zgloszeniowy

Grunt na medal 2016-Zał.4- formatka do opisu oferty

Grunt na Medal 2016_ Zał.5_wzór opisu gminy

Grunt na medal 2016-Zał.6_Lista z adresami COI

Grunt na Medal 2016_Zał.7_założenia prezentacji gminy podczas audytu

Ze strony Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora dodatkowych informacji udzielają:

Wojciech Kwiatkowski – tel. (85) 66 54 495, e-mail: wojciech.kwiatkowski@wrotapodlasia.pl

Anna Januszkiewicz – tel. (85) 66 54 495, e-mail: anna.januszkiewicz@wrotapodlasia.pl

Serdecznie zapraszamy!

Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2016 r.