Ministerstwa i urzędy

Ministerstwa i Urzędy

 

Ministerstwo Rozwoju

Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel. +48 222 500 130
www.mr.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. +48 222 500 116
www.msz.gov.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. +48 85 743 93 15
www.bialystok.uw.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny
Al.Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Tel.+48 22 608 30 00
www.stat.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
tel. +48 85 749 72 00
www.up.podlaskie.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Białystok
tel. + 48 85 747 38 57
www.pup.bialystok.pl

Urząd Miasta Białystok
ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok,
tel. +48 85 869 60 00
www.bialystok.pl

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
tel. +48 85 740 39 51
www.powiatbialostocki.pl

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
ul. Świętojańska 13
15-219 Białystok
Tel. +48 85 878 41 00
www.pierwszyus.biaman.pl

Data ostatniej modyfikacji:  styczeń 2016 r.