Odnawialne Źródła Energii dla zwykłego mieszkańca – debata

W czwartek, 23 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbędzie się debata ph. „OZE dla zwykłego mieszkańca”, poświęcona Odnawialnym źródłom Energii na terenach wiejskich. Już dziś można się zarejestrować, by wziąć udział w spotkaniu lub zapisać do transmisji on-line, by oglądać debatę na żywo.

Debata odbędzie się 23 listopada br. w godz. od 12:00 do 14:00. Jej celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Spotkanie będzie szansą na poznanie racjonalnych sposobów jej wykorzystania oraz stworzy warunki do wypracowania własnej opinii odnośnie poszczególnych technologii. W trakcie debaty zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia i rozwiązania z zakresu wykorzystania OZE, ze szczególnym uwzględnieniem energii prosumenckiej.

Wszystkie informacje związane z Debatą, takie jak:

link do formularza rejestracji (osobistego lub on-line),
link do transmisji, który będzie aktywny w czasie debaty
materiały i dodatkowe informacje – również relację z debaty po jej zakończeniu i infografiki
dostępne są na stronie: www.debataoze.wrotapodlasia.pl

Informacje organizacyjne: 667518301, e-mail: debata@adres.pl

 

Wrota Podlasia
http://wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/odnawialne-zrodla-energii-dla-zwyklego-mieszkanca-debata.html