Podsumowanie I etapu GnM 2018

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora zakończyła pierwszy etap VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2018 promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje przemysłowe. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje przemysłowe, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski. Konkurs organizowany jest w cyklu dwuletnim.

Przedstawiciele Centrów Obsługi Inwestorów spośród nadesłanych ofert wybrali tereny, które przeszły do II etapu konkursu. W tym roku Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora spośród nadesłanych ofert wybrało zgłoszenie przesłane przez:

Bielsk Podlaski – ul. Wojska Polskiego – 4,99 ha

W finale wyłoniony zostanie jeden zwycięski teren w każdym województwie. Nagrodzone tereny będą promowane przez PAIiH wśród inwestorów zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem bądź rozszerzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Podsumowanie I etapu_GnaM2018