Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/COIE/2017

Informujemy, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie usługi dotyczącej rezerwacji i zakupu biletów lotniczych do Astany w Kazachstanie oraz zapewnienia noclegów dla pracowników UMWP biorących udział w Światowej Wystawie Astana EXPO 2017 w Kazachstanie, najlepszą ofertę złożyła firma Attis s.c. z siedzibą w Warszawie.