Województwo Podlaskie

Województwo Podlaskie 

Województwo Podlaskie leży przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Region głównie rolniczy z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Trzy duże uczelnie wyższe w Białymstoku – stolicy województwa kształtują kapitał intelektualny nie tylko na potrzeby regionu.

Powierzchnia: 20 187 km2
Liczba ludności: 1 188 800
- w tym w miastach: 60,6 %
Gęstość zaludnienia: 59 osób/km2
Główne miasto: Białystok
Większe miasta w regionie: Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo

Parki Przemysłowe, Technologiczne: Białostocki Park Naukowo- Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, Podlaski Park Przemysłowy w Czarnej Białostockiej, Park Przemysłowy w Zambrowie

Centrum Obsługi Inwestora: Białystok

Specjalne Strefy Ekonomiczne:
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna - jest jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które powstały, aby służyć przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w danej części kraju. Organem zarządzającym strefą  jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, która od 1996 r. realizuje cele i zadania warunkujące funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej w północno-wschodniej części Polski. SSSE S.A. swoim działaniem sprzyja rozwojowi gospodarczemu poprzez tworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Zaangażowanie kapitałowe w tereny inwestycyjne, objęte preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, umożliwia inwestorom zwolnienie z podatku dochodowego do 70% wartości zainwestowanego kapitału. SSSE to 18 wydzielonych obszarów północno-wschodniej Polski znajdujących się na terenie trzech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Obszar SSSE to łączna powierzchnia 635,0653 ha: 
  • Podstrefa Gołdap –               57, 3341 ha
  • Podstrefa Suwałki –            164, 8015 ha
  • Podstrefa Ełk –                   127, 4053 ha
  • Podstrefa Grajewo –            20, 2437 ha
  • Podstrefa Małkinia Górna –   23, 92 ha
  • Podstrefa Białystok –           94, 2779 ha
  • Podstrefa Łomża –                 7, 6884 ha
  • Podstrefa Szczuczyn –          11, 9518 ha
  • Podstrefa Bielsk Podlaski –      5, 2989 ha
  • Podstrefa Siemiatycze –        10, 2307 ha
  • Podstrefa Czyżew –                6, 9126 ha
  • Podstrefa Hajnówka-              3, 1409 ha
  • Podstrefa Narewka-              29, 3122 ha
  • Podstrefa Nowogród –           25, 9869 ha
  • Podstrefa Sejny-                     3, 8988 ha
  • Podstrefa Olecko –                25, 3954 ha
  • Podstrefa Zabłudów –            12, 9958 ha
  • Podstrefa Ostrów Mazowiecka –4,2704 ha

Link do strefy http://www.ssse.com.pl/ 

 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna “EURO-PARK WISŁOSAN” –  została ustanowiona w 1997 r. aż do 2026 r. Obszar strefy wynosi 1743,30 ha. Strefa jest zlokalizowana w 21 podstrefach na terenie 6. województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego oraz podlaskiego. Na terenie województwa podlaskiego znajduje się Podstrefa TSSE  Łapy – 24,15 ha. Link do strefy  http://www.tsse.arp.pl/

Mapa pomocy publicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego

Mapa pomocy publicznej (2)

 

 

Warunki działania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu: kosztów nowej inwestycji lub kosztów nowych miejsc pracy  w województwie podlaskim wynosi

 • 50% – w przypadku dużych firm
 • 60% – w przypadku średnich firm
 • 70% – w przypadku małych firm

Atuty województwa 

 • lokalizacja przy granicy z Litwą i Białorusią
 • dobra sieć dróg
 • rozwinięty system szkolnictwa średniego i wyższego
 • rosnąca liczba przedsiębiorstw prywatnych i stale zwiększająca się aktywność przedsiębiorców
 • warunki naturalne sprzyjające rozwojowi rolnictwa, przemysłu spożywczego, drzewnego i budownictwa
 • relatywnie niskie koszty płacy:  87,9% średniej krajowej
 • dynamiczny rozwój regionu

mapa 15

Sektory wysokiej szansy

Spożywczy

 • sieć nowoczesnych zakładów z branży spożywczej: Mlekpol z marką „Łaciate”, Mlekovita,  Kompania Piwowarska S.A. z marką „Żubr”, białostocki Polmos z marką „Żubrówka”, Suempol – produkcja wyrobów z łososia
 • dynamiczny rozwój produkcji mleczarskiej: 2 miejsce w produkcji mleka krowiego
  w kraju, 19% krajowej produkcji mleka pochodzi z województwa podlaskiego.
 • Mlekpol i Mlekovita – w czołówce firm mleczarskich w Polsce, znaczna część produkcji „Mlekovity” trafia na rynki Unii Europejskiej i rynki wschodnie
 • sprzyjające warunki naturalne: użytki rolne stanowią około  62 % ogólnej powierzchni regionu, warunki naturalne regionu sprzyjają produkcji ekologicznej,

Maszynowy

 • sieć zakładów z branży maszynowej: Pronar Sp. z o.o. – producent traktorów, kół tarczowych, kabin i hydrauliki siłowej – inwestując w innowacyjność zatrudnia ponad 200 inżynierów i konstruktorów, Samasz z Białegostoku – największy w kraju i liczący się w Europie producent nowoczesnych kosiarek rotacyjnych,

Turystyczny

 • wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa: tereny bagienne, puszcze, wielkie kompleksy leśne (30% powierzchni województwa), liczne szlaki wodne
  i jeziora,  ponad 30% terenu regionu podlega ochronie: Puszcza Augustowska, należąca do największych skupisk leśnych w Polsce, Kanał Augustowski – wraz
  z augustowskimi jeziorami oraz Czarna Hańcza tworzy atrakcyjny szlak wodny, Białowieski Park Narodowy – obejmuje najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze – wpisany w 1979 r. na listę Dziedzictwa Światowego, Biebrzański Park Narodowy – największy park narodowy w Polsce, Narwiański Park Narodowy – nazywany przez turystów „Polską Amazonią”, Wigierski Park Narodowy – w 1975 r. wpisany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na listę najcenniejszych parków na świecie, pod względem bogactwa kulturowego Podlasie jest najbardziej zróżnicowanym regionem w kraju
 • czyste środowisko naturalne: województwo zalicza się do obszaru „Zielonych Płuc Polski”
 • liczne możliwości uprawiania turystyki: turystyka wodna – np. rejsy po Kanale Augustowskim, turystyka uzdrowiskowa – np. Augustowskie Centrum Sportu
  i Rekreacji, Supraśl – uzdrowisko nizinne, klimatyczno-borowinowe, turystyka przyrodniczo – rekreacyjna, turystyka biznesowa
 • ważne drogi krajowe: Via Baltica, łącząca Skandynawię i północną Rosję z Europą Centralną i Zachodnią
Potencjał ekonomiczny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w 2015 roku w  Województwie Podlaskim, wg GUS,  wynosi  3 647,08 zł, co stanowi 88% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (zł) w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (w tys.), wg danych BAEL wynosi odpowiednio w I kwartale 2016 roku: 512 tys. aktywnych zawodowo, 55,8 % współczynnik aktywności zawodowej, 8,4 % stopa bezrobocia.

Wyższe uczelnie wyższe 

Uniwersytet Białostocki - główne kierunki kształcenia: ekonomia, chemia, biologia, historia

Politechnika Białostocka - główne kierunki kształcenia: architektura i urbanistyka, elektronika, politologia, zarządzanie i marketing, leśnictwo, logistyka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Wybrani inwestorzy obecni w województwie 

Budownictwo - Unibep S.A., Nordhus S.A., Danwood S.A.

Przemysł Spożywczy - Spółdzielnia Mleczarska “Mlekpol” w Grajewie,  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Spółdzielnia Mleczarska w Łapach,  Spółdzielnia Mleczarska “Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem , Spółdzielnia Mleczarska “Rospuda” w Filipowie, Suempol Sp. z o.o.  z Bielska Podlaskiego 

Przemysł Maszynowy -  SaMASZ, Contractus Sp. z o.o. 

Pozostałe sektory - Grupa MTC Plus, Malow, AC S.A., Kasol, CHm, Adampol, IKEA, Masterpress, Kinga, Plum 

Stolica – Białystok

Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest drugim miastem pod względem gęstości zaludnienia i jedenastym pod względem ludności. Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miasto z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką. Białystok jest największym ośrodkiem kulturalno-naukowym w północno-wschodniej Polsce. Na terenie miasta znajduje się Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku oraz liczne uczelnie niepubliczne. Działa tu największe w województwie Muzeum Podlaskie, posiadające oddziały w Białymstoku (Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Białostockie Muzeum Wsi), w Choroszczy (Muzeum Wnętrz Pałacowych), w Supraślu, Tykocinie oraz Bielsku Podlaskim. W Białymstoku działają także: Muzeum Wojska oraz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu w Białymstoku. Mieści się tu również jedna z najlepszych polskich galerii sztuki współczesnej – Galeria Arsenał. Drugą miejską galerią jest Galeria im. Sleńdzińskich, posiadająca największy w Polsce zbiór dzieł sztuki i pamiątek archiwalnych polskiego rodu artystów z Wilna. Ponadto działa tu 19 prywatnych galerii sztuki. Dzięki Białostockiemu Teatrowi Lalek oraz Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej Białystok uzyskał miano polskiego centrum sztuki lalkarskiej. Oprócz BTL-u istnieje tu także Teatr Dramatyczny oraz kilkanaście teatrów prywatnych (w tym Teatr Wierszalin z Supraśla oraz Teatr K3 z Białegostoku).

Galeria:

 

Data ostatniej modyfikacji: sierpień 2016